Що варто знати про нові зміни в ISO27001:2022

Що варто знати про нові зміни в ISO27001:2022

Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standardization - скорочено ISO) є ключовим елементом глобальної бізнес-екосистеми. Вона розробляє та публікує міжнародні стандарти, які забезпечують якість та безпеку, ефективність продукції та послуг у різних галузях, від технологій і виробництва до обслуговування та управління. Стандарти ISO відіграють вирішальну роль у сприянні міжнародної торгівлі, оптимізації процесів і зменшенні витрат, допомагаючи компаніям підвищувати їхню конкурентоспроможність на міжнародному ринку. ISO/IEC 27001 загалом описує структуру системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) для компаній будь-якого розміру та будь-яких галузей діяльності. Стандарти ISO спрямовані на оптимізацію ключових бізнес-процесів, забезпечення високої якості продукції та послуг, а також підвищення задоволеності клієнтів.

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) важлива для компаній, оскільки допомагає контролювати ризики. У світі, де майже щоденно з'являються нові кіберзагрози та відбуваються стрімкі зміни у сфері кібертехнологій, усім компаніям, які справді прагнуть захистити свої бізнес-процеси та важливу інформацію, необхідно мати розуміння як ідентифікувати різноманітні ризики та ефективно запобігати пов’язані з ними загрози.

Компанія ESKA має значний досвід роботи з ISO стандартами. Завдяки своєму постійному прагненню до найвищих показників якості, ESKA без перешкод реалізує найскладніші проєкти, які не тільки відповідають, але й перевершують міжнародні вимоги, забезпечуючи клієнтам безпеку та надійність вкладених інвестицій. 

Ось декілька основних цілей та переваг сертифікації ISO для організацій:

 1. Забезпечення якості: Стандарти ISO допомагають компаніям розробляти та впроваджувати процеси, які постійно забезпечують високу якість продукції та послуг. Це зменшує кількість дефектів і пов'язаних з ними витрат на розв'язання проблем.
 2. Підвищення ефективності: Стандартизація процесів за допомогою ISO веде до оптимізації операцій та покращення управління ресурсами. Це сприяє скороченню витрат і підвищенню загальної продуктивності організації.
 3. Довіра клієнтів: Сертифікація ISO є сигналом для клієнтів та партнерів про те, що компанія серйозно ставиться до якості своєї продукції та дотримання міжнародних стандартів. Це зміцнює довіру та покращує відносини з клієнтами.
 4. Доступ до нових ринків: Багато міжнародних і державних тендерів вимагають сертифікації ISO як умови участі у своїх особистих чи загальних проєктах. Наявність такої сертифікації може відкрити організації нові ринки та бізнес-можливості.
 5. Відповідність законодавчим вимогам: ISO допомагає організаціям дотримуватися відповідних законодавчих та регуляторних вимог, виключаючи ризик пов'язаних з цим юридичних проблем та штрафів.
 6. Екологічна відповідальність: Деякі стандарти ISO, такі як ISO 14001, зосереджені на екологічному менеджменті та допомагають компаніям мінімізувати їх негативний вплив на довкілля, підвищуючи екологічну відповідальність їх діяльності та загальну стійкість.

Сертифікація ISO є ключовою для будь-якої компанії, яка хоче підвищити свою продуктивність, забезпечити надійність своїх послуг та покращити свій імідж на ринку. Давайте детально розглянемо, які нововведення внесено у нову версію стандарту.

Частина 1: Загальні зміни в новій версії ISO 27001

Нова версія стандарту ISO/IEC 27001:2022 була опублікована у жовтні 2022 року. Вже у лютому того ж року з'явився оновлений каталог контрольних заходів безпеки, що вказує на те, що зміни в переліку контролів були сплановані заздалегідь. В останній редакції стандарту особливий акцент робиться на застосуванні передових методів управління ризиками.

У новій версії стандарту ISO внесено низку значущих змін і оновлень, спрямованих на підвищення ефективності, гнучкості та доступності процесів управління якістю на всіх рівнях. Ось перелік найбільш критичних змін:

 1. Удосконалення управління ризиками: Оновлений стандарт надає більш глибокі і систематичні настанови для ідентифікації, аналізу, оцінки та управління ризиками, що зустрічаються в організаційних процесах.
 2. Зосередження на сталому розвитку: Введено нові вимоги щодо інтеграції принципів стабільного та успішного вдосконалення, включаючи екологічні, соціальні та управлінські аспекти.
 3. Підвищення гнучкості в документуванні: Зміни спрощують вимоги до документації, надаючи організаціям більше можливостей для адаптації стандартних процедур під свої специфічні потреби.
 4. Управління змінами: Нова версія стандарту наголошує на необхідності ефективного управління змінами в організації, щоб забезпечити швидку адаптацію до змінюваних умов ринку.
 5. Покращення заходів з оцінювання та вимірювання ефективності: Введення нових методик для вимірювання та оцінювання ефективності процесів дозволяє отримати більш точні дані для прийняття управлінських рішень.

Що нового в стандарті ISO 27001:2022: Про які зміни варто знати?

Оновлення 2022 року посилює практики управління ризиками і запроваджує нові методи захисту інформації, повністю базуючись на переглянутих рекомендаціях ISO/IEC 27002:2022.

У новій версії стандарту ISO/IEC 27002:2022 кількість засобів управління було зменшено з 114, розподілених по 14 категоріях, до 93, організованих у 4 категорії. З цих, 24 засоби управління були об'єднані, а 58 оновлені. 

 • У контексті сертифікації систем управління інформаційною безпекою за стандартом ISO/IEC 27001, організації мають виконати аналіз розривів і внести відповідні зміни у системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), оновити Заяву про застосування (SoA) та план управління ризиками, де це необхідно, та реалізувати нові або переглянуті заходи профілактики для їхньої ефективності.

Перероблений стандарт також включає перегрупування початкових 14 категорій у 4 основні теми, спрощуючи пошук і застосування контролів:

 1. Люди (8 елементів управління) — стосуються індивідуальних аспектів, таких як віддалена робота та політики конфіденційності.
 2. Організаційні (37 елементів управління) — відносяться до організаційних заходів, наприклад, політики інформаційної безпеки або управління інформаційною безпекою при використанні хмарних сервісів.
 3. Технологічні (34 елементи управління) — пов'язані з технологічними аспектами, такими як безпечна аутентифікація і запобігання витоку даних.
 4. Фізичні (14 елементів управління) — охоплюють фізичні аспекти, такі як безпека носіїв інформації і забезпечення фізичної безпеки приміщень.

Для більш детального огляду, в оновленій версії стандарту ISO/IEC 27001:2022 введено 11 нових контрольних заходів. Ці зміни відображають технологічний прогрес та зміни в ризиковому ландшафті, які відбулись з моменту попереднього випуску стандарту у 2013 році.

 Зокрема, нові контрольні заходи охоплюють наступне:

 1. Збір та аналіз інформації щодо загроз інформаційної безпеки (5.7): вимагає від компаній збирати та аналізувати інформацію про загрози інформаційної безпеки.
 2. Забезпечення інформаційної безпеки при використанні хмарних сервісів (5.23): вимагає від компаній уточнювати та керувати інформаційною безпекою при використанні хмарних сервісів.
 3. Готовність ІКТ для забезпечення неперервності бізнесу (5.30): вимагає від компаній створювати план неперервності ІКТ для забезпечення операційної стійкості.
 4. Моніторинг фізичної безпеки (7.4): вимагає від компаній виявляти та запобігати зовнішнім та внутрішнім загрозам за допомогою відповідних засобів спостереження.
 5. Управління конфігурацією (8.9): вимагає від компаній встановлювати політику управління документацією, реалізацією, моніторингом та переглядом використання конфігурацій у всій мережі.
 6. Видалення інформації (8.10): надає рекомендації щодо управління видаленням даних для відповідності законодавству та нормативам.
 7. Маскування даних (8.11): надає техніки маскування даних для особисто ідентифікованої інформації (ОІІ) для відповідності законодавству та нормативам.
 8. Захист від витоку даних (8.12): вимагає від компаній впроваджувати технічні заходи, які виявляють та запобігають розголошенню та/або не законному вилученню інформації.
 9. Моніторинг діяльності (8.16): надає рекомендації щодо покращення моніторингу мережі для виявлення аномальної поведінки та вирішення подій та інцидентів з безпекою.
 10. Фільтрація веб-сайтів (8.23): вимагає від компаній використовувати функцію контроля доступу та заходи для обмеження доступу до зовнішніх веб-сайтів.
 11. Безпечне кодування (8.28): вимагає від компаній дотримуватися принципів безпечного кодування для запобігання вразливостям, спричиненим поганими методами кодування.

Ці оновлення спрямовані на те, щоб організації могли не тільки відповідати міжнародним стандартам, але й ефективно реагувати на сучасні виклики, підвищуючи якість своєї продукції та послуг.

Загальні зміни в новій версії ISO 27001:2022 

Нова версія стандарту ISO вносить значні зміни, які мають важливе значення для підприємств різних масштабів та індустрій. Ці зміни в новій версії ISO стандарту спрямовані на забезпечення того, що підприємства можуть не тільки відповідати міжнародним стандартам, але й активно розвивати свою конкурентоспроможність та ефективність на глобальному ринку.

Для ефективного впровадження стандартів ISO компаніям необхідно пройти через серію кроків, починаючи від придбання стандарту до проходження аудиту та сертифікації. Компанія ESKA пропонує свої послуги для підтримки на всіх етапах проходження ISO 27001 cертифікації — від підготовки документації до навчання співробітників та впровадження систем управління інформаційною безпекою.

Частина 2: Навіщо потрібен ISO?

Стандарт ISO/IEC 27001 дає організаціям можливість створити систему управління інформаційною безпекою та застосувати процес управління ризиками, який можна адаптувати та масштабувати відповідно до розвитку організації.

Попри те, що сектор інформаційних технологій (ІТ) має найбільшу кількість сертифікатів ISO/IEC 27001 (згідно з опитуванням ISO Survey 2021, майже п'ята частина всіх сертифікатів припадає на цю галузь), значні переваги цього стандарту залучили компанії з усіх економічних секторів — від виробництва та послуг до первинного сектора, включаючи приватні, державні та некомерційні організації до його впровадження.

Прийнявши комплексний підхід, передбачений в ISO/IEC 27001, компанії забезпечують, що інформаційна безпека є невід'ємною частиною їх організаційних процесів, інформаційних систем і управлінської діяльності. Використання цього стандарту дозволяє їм підвищити свою ефективність і часто виступати лідерами у своїх галузях.

Впровадження системи управління інформаційною безпекою за стандартом ISO/IEC 27001 надає наступні можливості:

 1. Зменшення ризиків, пов'язаних зі зростанням кількості кібератак;
 2. Оперативна реакція на зміни в ризиках безпеки;
 3. Захист ключових активів, таких як фінансова звітність, інтелектуальна власність, персональні дані співробітників і інформація, передана третім особам, забезпечуючи їх цілісність, конфіденційність і доступність за потреби;
 4. Централізоване управління захистом інформації, сконцентрованої в одному місці;
 5. Підготовку персоналу, оптимізацію процесів і технологій для протистояння технологічним загрозам і іншим небезпекам;
 6. Охорону інформації у різних формах, включаючи паперові, хмарні і цифрові дані;
 7. Скорочення витрат за рахунок підвищення ефективності та зменшення витрат на неоптимальні захисні технології.

Чому ISO важливий для бізнесу? 

В цілому, сертифікація ISO є важливим кроком для будь-якої організації у покращенні її бізнесу. Вона демонструє, що організація використовує найкращі міжнародні стандарти в своїй діяльності, що забезпечує високу якість продуктів чи послуг, а також ефективне управління процесами. Це може позитивно вплинути на співпрацю з клієнтами та партнерами, збільшити довіру споживачів і підвищити конкурентоспроможність на ринку. Особливо важливою сертифікація ISO є для організацій, які планують розширювати свою міжнародну діяльність або співпрацювати з закордонними партнерами, оскільки вона створює стандартизовану основу для успішної співпраці та взаєморозуміння на міжнародному ринку.

ESKA, як і інші провідні компанії, має сертифікат ISO, який свідчить про нашу відповідність міжнародним стандартам управління інформаційною безпекою. Цей сертифікат відображає наше зобов'язання забезпечувати надійний захист даних та інформаційну безпеку бізнесу та клієнтів. В умовах зростаючих викликів у сфері інформаційної безпеки, ESKA підтверджує свій професіоналізм і готовність захищати конфіденційність та цілісність даних наших клієнтів.

Гарантії та переваги сертифікації ISO 27001 для бізнесу

Сертифікат ISO 27001 не просто символізує дотримання стандартів; він є потужним інструментом, що забезпечує комплексну безпеку даних. Важливість наявності цього сертифіката для компаній у сучасному цифровому світі не можна недооцінювати. Ось більш детальний розгляд ключових переваг:

 1. Захист даних та довіра замовників: Наявність сертифіката ISO 27001 гарантує замовникам, партнерам, і інвесторам, що компанія серйозно ставиться до безпеки інформації. Це не тільки підвищує довіру до вашого бренду, але й знижує ризики пов’язані з витоком чи зловживанням даних.
 2. Точність і контроль доступу до інформації: Система управління інформаційною безпекою, відповідно до ISO 27001, забезпечує, що всі дані обробляються точно і що доступ до інформації мають лише авторизовані особи. Це включає застосування суворих процедур ідентифікації та аутентифікації.
 3. Захист від несанкціонованого доступу: Процеси обробки інформації розроблені таким чином, щоб ефективно протидіяти будь-яким спробам несанкціонованого доступу. Це забезпечується через впровадження передових технологій безпеки та постійне оновлення захисних систем.
 4. Орієнтація на найкращі галузеві практики: Всі процеси в рамках ISO 27001 базуються на перевірених та визнаних галузевих практиках. Незалежна оцінка і верифікація цих практик з боку сертифікуючого органу підтверджує їх ефективність і актуальність.
 5. Проактивне управління ризиками та мінімізація впливу порушень: Систематичний підхід до оцінювання та управління ризиками дозволяє не тільки виявляти потенційні загрози заздалегідь, але й розробляти стратегії для пом’якшення їхнього впливу на діяльність компанії.

Сертифікація за стандартом ISO 27001 не просто підтримує високий рівень інформаційної безпеки, але й сприяє загальному зростанню та розвитку компанії за рахунок збільшення довіри клієнтів та партнерів. Вона створює міцну основу для стійкого розвитку в умовах швидких технологічних змін та постійної загрози кібератак.

Частина 3: Помилки при проходження сертифікації

Процес отримання цього сертифіката може бути складним, і багато організацій стикаються з рядом помилок, які можуть уповільнити або навіть заблокувати успішне проходження сертифікації. Ось деякі з найбільш поширених помилок при проходженні сертифікації ISO 27001:

 • Недостатня залученість вищого керівництва: Важливість залучення топ-менеджменту не може бути недооцінена. Без активної підтримки та розуміння керівництва, ініціативи з інформаційної безпеки можуть не отримати необхідних ресурсів та уваги.
 • Нереалістичне планування та відсутність ресурсів: Недооцінка часу, витрат і ресурсів, необхідних для імплементації та підтримки системи управління інформаційною безпекою, може призвести до неповної або неправильної реалізації.
 • Неповне розуміння вимог стандарту: Часто компанії не повністю розуміють всі вимоги ISO 27001, що призводить до неправильного або недостатнього документування та процесів.
 • Слабка оцінка ризиків: Необхідно ефективно ідентифікувати, оцінювати та управляти ризиками, пов’язаними з інформаційною безпекою. Помилки в оцінці ризиків можуть призвести до недостатніх заходів контролю.
 • Відсутність регулярного моніторингу та перегляду: Система управління інформаційною безпекою вимагає постійного моніторингу, перегляду та оновлення, щоб вона залишалася ефективною. Ігнорування цього процесу може призвести до застарівання заходів безпеки.
 • Відсутність або неадекватне навчання співробітників: Співробітники мають бути належно навчені щодо політик і процедур інформаційної безпеки. Без цього вони можуть несвідомо порушувати політики та ставити дані під ризик.
 • Ігнорування внутрішньої та зовнішньої зв'язності: Не враховуючи внутрішні та зовнішні фактори, такі як діяльність конкурентів або зміни в законодавстві, можна пропустити важливі аспекти управління ризиками.

ESKA може допомогти вашій організації оцінити та покращити її інформаційну безпеку відповідно до засобів контролю ISO 27001 і продемонструвати відповідність GDPR та іншим нормативним вимогам. Команда ESKA має команду експертів з кібербезпеки та найкращі практичні рішення для вашої компанії, щоб зробити внесок у впровадження ISO 27001.Якщо хочете уникнути помилок при проходженні і не втратити гроші - Компанія ESKA забезпечує повну підтримку в проходженні сертифікації ISO.(посилання на нас.)

Кроки з впровадження ISO 27001:2022 

Якщо ви плануєте створити ефективну систему управління інформаційною безпекою відповідно до стандарту ISO 27001, вам потрібно виконати кілька важливих кроків. ESKA надасть вам підтримку на кожному етапі процесу проходження сертифікації ISO , включаючи наступні дії: 

 1. Підготовчу частину GAP асесмента: Ми проводимо аналіз стану справ у вашій компанії відповідно до вимог стандарту ISO, ідентифікуємо прогалини та рекомендації щодо усунення недоліків.
 2. Розробка документації: Ми допомагаємо у створенні необхідної документації, включаючи політики, процедури та інструкції, які відповідають вимогам стандарту ISO.
 3. Внутрішній аудит: Ми здійснюємо внутрішній аудит вашої системи управління інформаційною безпекою, щоб перевірити її ефективність та відповідність вимогам стандарту.
 4. Супровід під час сертифікаційного аудиту: Наша команда може надавати консультації та підтримку під час проведення сертифікаційного аудиту, щоб забезпечити успішне проходження процесу сертифікації.

Хоча у новій версії стандарту ISO 27001:2022 не видаляються існуючі заходи безпеки, зміни в елементах управління можуть вплинути на поточні методи їх застосування. Рекомендується також провести аналіз ризиків і оцінку їх актуальності для вашої системи управління інформаційною безпекою.

Проведення аналізу розривів між поточною системою безпеки та вимогами ISO 27002:2022 допоможе зрозуміти вплив змін на СУІБ і виявити необхідні коригування для відповідності новим вимогам ISO 27001. Цей процес також допоможе визначити, як нові елементи управління можуть бути використані для більш ефективного управління ризиками.

Частина 4. Перехід на новий стандарт ISO 27001:2022

Усі організації, які використовують стандарт управління інформаційною безпекою ISO 27001, повинні здійснити перехід на нову версію стандарту ISO 27001:2022 не пізніше 31 жовтня 2025 року. Цей термін є обов'язковим для всіх організацій, незалежно від дати їхньої початкової реєстрації або сертифікації.

Одночасно, всі залишкові сертифікати ISO 27001:2013, які виставлені організаціям, будуть анульовані та вважатимуться застарілими з 25 жовтня 2023 року. Це означає, що після цієї дати сертифікати ISO 27001:2013 будуть не актуальними та недійсними, незалежно від того, коли саме були видані. Такий крок спрямований на забезпечення того, що всі організації максимально оперативно перейдуть на оновлений стандарт інформаційної безпеки, що відповідає сучасним вимогам та стандартам безпеки даних.

У жовтні 2022 року розпочався перехідний період на ISO 27001:2022. Сертифікаційні органи мають час до жовтня 2023 року, щоб адаптувати аудит до нових вимог стандарту. Організації, які вже мають сертифікат за ISO 27001, отримали трирічний перехідний період з моменту публікації нової версії. Усі організації, які бажають залишитися сертифікованими, повинні перейти на нову версію до жовтня 2025 року. Рекомендується всім, хто вже має сертифікат, оновити його до кінця 2025 року. Організаціям радять ознайомитися з новими вимогами, зробити аналіз змін і розробити план адаптації до нового стандарту. Всі організації мають три роки на перехід від ISO 27001:2013 до ISO 27001:2022, а кінцевий термін переходу - 31 жовтня 2025 року.

Ресертифікація ISO 27001:2022 

Тривалість переходу до ISO/IEC 27001:2022 для організацій, які вже мають сертифікат за ISO/IEC 27001:2013, складатиме три роки. Це означає, що усі такі організації повинні завершити процес переходу до нового стандарту до певної дати.

Вимоги переходу для організацій визначають кроки, які потрібно виконати, щоб ті, хто вже мають сертифікат за ISO/IEC 27001:2013, а також ті, хто планує його отримати у майбутньому, здійснили перехід на стандарт ISO/IEC 27001:2022. Це включає ретельне аналізування поточної системи управління інформаційною безпекою та впровадження необхідних змін для відповідності новим вимогам стандарту.

Вимоги переходу для організацій акредитації та сертифікації визначають процедури, які мають дотримуватися акредитаційними органами (АО) та їх сертифікованими сертифікаційними органами (ССО), щоб підвищити свої акредитації з урахуванням перегляду стандарту ISO 27001:2022. Це допомагає забезпечити однаковий підхід до оцінки відповідності новому стандарту та збереження довіри до процесу сертифікації.

Оновлений набір контролю передбачає заміну набору контролю з ISO/IEC 27002:2022 на попередній набір з ISO/IEC 27001 (відомий як "Додаток А") у цьому стандарті. Це дозволяє узгодити систему контролю з іншими вимогами стандарту та забезпечити більшу однорідність у впровадженні заходів забезпечення безпеки інформації.

Які переваги переходу на ISO 27001:2022

Перехід на ISO 27001:2022 може принести кілька переваг для організацій.

Ось деякі ключові переваги ISO 27001:2022:

 1. Покращені практики кібербезпеки: ISO 27001:2022 більш актуальний у порівнянні з поточними практиками та загрозами кібербезпеки. Здійснюючи перехід, організації можуть узгодити свою систему управління інформаційною безпекою (СУІБ) з найновішими найкращими практиками галузі, забезпечуючи надійність та ефективність їх заходів безпеки.
 2. Міцніше забезпечення довіри зацікавленим сторонам: Оновлений стандарт сприяє управлінню ризиками і може забезпечити міцніше забезпечення довіри зацікавленим сторонам. Здійснюючи перехід, організації можуть продемонструвати свою готовність захищати чутливу інформацію та підтримувати безпечне середовище, що сприяє підвищенню довіри та впевненості серед зацікавлених сторін.
 3. Конкурентна перевага: Перехід на ISO 27001:2022 може стати конкурентною перевагою для організацій. Оновлене видання відповідає сучасним практикам кібербезпеки, роблячи систему управління інформаційною безпекою організації більш надійною. Це може бути сприйняте як сильне підтвердження безпеки порівняно з сертифікацією за застарілим стандартом.
 4. Відповідність з відповідними стандартами: Очікується, що ISO 27001:2022 вплине на відповідні стандарти. Здійснюючи перехід, організації можуть забезпечити відповідність своєї системи управління оновленому стандарту ISO 27001 та відповідним стандартам, уникнувши можливих конфліктів чи неузгодженостей.
 5. Покращений захист конфіденційності даних: Впровадження ISO 27001:2022 може зміцнити та захистити конфіденційність даних, збережених організацією. Оновлений стандарт включає заходи для розв'язання проблем конфіденційності даних, допомагаючи організаціям відповідати вимогам законодавства та захищати чутливу інформацію.
 6. Бізнес-можливості: Сертифікація ISO 27001 часто є вимогою для організацій для роботи з певними партнерами або в певних галузях. Перехід на ISO 27001:2022 гарантує, що організації залишаються відповідними і мають право на бізнес-можливості, які вимагають сертифікації ISO 27001.

Для організацій важливо врахувати ці переваги та пріоритизувати перехід на ISO 27001:2022, щоб бути в курсі стандартів галузі, покращити свій рівень безпеки та отримати конкурентну перевагу на ринку.

Висновок

Оновлення стандарту ISO/IEC 27001:2022 — це справжній крок у майбутнє, що дозволяє компаніям не лише відповідати сучасним викликам, але й активно модернізувати свої системи управління безпекою. Такий підхід забезпечує адаптивність та готовність до швидких змін у світі, де нові загрози з'являються майже щоденно. Це не просто про стандарти; це про створення стійкого та безпечного майбутнього для кожної компанії, що вирішила стати частиною цієї міжнародної ініціативи.