ISO 27001

Сертифікація ISO 27001 є документальним підтвердженням того, що система управління інформаційною безпекою компанії відповідає вимогам стандарту.
ESKA допоможе отримати сертифікат відповідності і ви зможете продемонструвати прихильність вашого підприємства безпечному та захищеному підходу до обробки інформації.

Illustration

Про що говорить наявність сертифікату ISO 27001

Гарантія безпеки даних для замовників, партнерів та інвесторів.

Надана інформація є точною, і лише авторизовані користувачі можуть її змінювати.

Процеси обробки інформації захищені від несанкціонованого доступу.

Усі процеси базуються на найкращих галузевих практиках, оцінених незалежним постачальником.

Ризики оцінюються, а вплив порушеннь пом’якшується.

Вимоги ISO/IEC 27001

Щоб отримати сертифікат ISO/IEC 27001 , вам потрібно:

Переконатись, що ризики інформаційної безпеки систематично перевіряються. Необхідне постійне вивчення ризиків порушення інформаційної безпеки шляхом їх систематичного аналізу на виявлення частих загроз і вразливостей.

Дотримуючись стандарту ISO/IEC 27001 для усунення виявлених ризиків безпеки, вам потрібно запровадити сучасний комплексний набір інструментів контролю безпеки.

ISO 27001 включає аспекти захисту даних і стосується не тільки безпеки інформації, але й захисту даних. Щоб забезпечити безперебійне виконання вжитих заходів, вам потрібно прийняти постійний процес управління, який буде моніторити, щоб засоби контролю відповідали потребам інформаційної безпеки з ризиками, що змінюються з часом.

Пентест ISO 27001 

У рамках системи управління інформаційною безпекою, створеної відповідно до стандарту ISO/IEC 27001, регулярні тести на проникнення та перевірки є невід’ємною частиною циклу впровадження вимог стандарту. Окрім перевірки безпеки ІТ-систем, тести на проникнення також можуть виконувати інші функції. Вони можуть бути частиною аналізу ризиків або використовуватися в додатках і системах, класифікованих як критичні для контролю ризику, що є обов’язковою частиною регулярного тестування безпеки СУІБ.

Завдання A.12.6.1 стандарту ISO 27001 зобов’язує компанії постійно підвищувати рівень безпеки на своїх підприємствах для дотримання СУІБ. Необхідно переконатися, що виявлені слабкі місця розпізнаються та постійно обробляються. Сертифікація за стандартом ISO 27001 – це непростий процес, тому більшості підприємств важко підготуватися до відповідного аудиту без допомоги зовнішніх експертів. Команда експертів з кібербезпеки ESKA з великим досвідом тестування на проникнення буде рада допомогти вам визначити та впровадити необхідні виправлення після надання поглибленого аналізу ризиків.

ISO 27001 за декілька кроків

Якщо ви хочете створити ефективну систему безпеки управління інформацією, яка відповідатиме стандарту ISO 27001,вам необхідно виконати наступні кроки.ESKA проведе вас через кожен етап підготовки до сертифікації.

1

Попередній аудит проводить аудитор, щоб він міг оцінити поточний стан на місці

2

Перший рівень сертифікаційного аудиту. На цьому етапі оцінюється документація системи управління.

3

На другому етапі екзаменатор оцінює практичне застосування системи менеджменту та її ефективність.

4

Коли компанія проходить перші три етапи, вона отримує сертифікат відповідності ISO 27001.

5

В якості постслужби для перевірки стандартів технічного обслуговування підприємство проходить щорічний контрольний аудит.

6

Після трьох років спостереження за процесом постійного розвитку компанія проходить повторну сертифікацію.

Переваги ISO 27001 

  Конфіденційні дані надійно захищені від зловживання, втрати та розголошення.
  За допомогою сертифікованої СУІБ можна швидко визначити ризики безпеки.
  Ризики відповідальності зведені до мінімуму.
  Сертифікат створює довіру та імідж.
  Уникнення регуляторних штрафів.
  Співробітники ознайомлені з інформаційною безпекою.
  Процеси обробки інформації оптимізовані, якщо вони виконуються відповідно до ISO 27001.
  Захист ділової репутації шляхом мінімізації загроз безпеки.
  Постійне вдосконалення процесів і стратегій інформаційної безпеки.
  Постійний моніторинг і запобігання ризикам.

Що ви отримаєте в результаті?

ESKA може допомогти вашій організації оцінити та покращити її інформаційну безпеку відповідно до засобів контролю ISO 27001 і продемонструвати відповідність GDPR та іншим нормативним вимогам. Команда ESKA має команду експертів з кібербезпеки та найкращі практичні рішення для вашої компанії, щоб зробити внесок у впровадження ISO 27001.

Illustration

Також, Вас можуть зацікавити

Illustration

Тестування на проникнення

Змодельована атака на ІТ-системи з використанням хакерських методів, яка здійснюється з метою визначення вразливості систем, після чого можуть бути вжиті відповідні заходи захисту.

Illustration

Моніторинг Безпеки WordPress 

Забезпечення безперебійної безпечної роботи веб-ресурсу, моніторинг його доступності 24/7 та усунення вразливостей для максимальної ефективності вашого бізнесу.

Illustration

GDPR

Вимоги GDPR поширюються на компанії, які обробляють персональні дані громадян ЄС, незалежно від того, знаходиться компанія на території ЄС, чи поза його межами.