Аудит безпеки IT інфраструктури

Всебічна оцінка інформаційної системи вашої організації дозволить визначити рівень захищеності вашої інфраструктури. Аудит покаже вам у яких системах та процедурах існують прогалини та вразливості, а також виявить проблеми з недотриманням вимог зовнішніх регуляторів.

Навіщо проводити аудит безпеки?

Аудити безпеки допоможуть захистити важливі дані, виявити прогалини у системі безпеки, створити нові політики безпеки та відслідковувати ефективність стратегій безпеки. Регулярні аудити допоможуть переконатися, що співробітники дотримуються методів безпеки та можуть швидко виявляти та реагувати на нові вразливості.
Також аудит допоможе вам:

  Виявити проблеми та прогалини у безпеці, а також слабких місць ІТ системи
  Встановити базовий рівень безпеки, з яким можна буде порівнювати майбутні аудити
  Виявити непотрібні ресурси


  Відповідати вимогам зовнішніх регуляторів
  Визначити рівень обізнаності працівників у питаннях кібербезпеки
  Розробити та дотримуватися виконання внутрішніх політик безпеки організації

Процес проведення аудиту ІТ безпеки

Аудит безпеки складається з повної оцінки всіх компонентів вашої ІТ-інфраструктури, включаючи операційні системи, сервери, засоби цифрового зв'язку та спільного використання, програми, процеси зберігання та збору даних та багато іншого.

Аудит безпеки зазвичай ділиться на шість етапів:

 • Етап 1. Підготовка

  Узгодження цілей, обсягів, методів і пристроїв, що має бути досягнуто за допомогою аудиту.

 • Етап 2. Проведення інвентаризації всіх ІТ-активів

  Перерахування всіх активів, що підлягають аудиту, включаючи комп'ютерне обладнання, внутрішню документацію та оброблені дані. Їх класифікація та пріоритезація за рівнем критичності та цінності.

 • Етап 3. Формування принципів управління ІБ

  Перевірка та аналіз існуючої документації з ІБ, а також її оновлення у разі потреби. Перевірка обізнаності співробітників.

 • Етап 4. Оцінка стану поточної безпеки

  Виявлення потенційних загроз та вразливостей. Загрози можуть містити втрату даних, обладнання або записів внаслідок злому. В результаті надається звіт із рекомендаціями щодо усунення існуючих вразливостей.

 • Етап 5. Визначення ризиків та потенційних загроз

  Оцінка ризику виникнення кожної з виявлених загроз та те, наскільки добре організація може захиститися від них. Визначення потенційних наслідків для бізнесу та допустимого рівня ризику, пріоритезація.

 • Етап 6. Визначення напрямів розвитку ІБ

  Затвердження напряму розвитку та кінцевої мети ІБ, розробка та затвердження «дорожньої карти» для подальших кроків. Визначення реалізації необхідних заходів безпеки для мінімізації ризиків.

Кейси аудитів від ESKA

IТ Аудит инфраструктуры

ІТ Аудит інфраструктури

Завдання аудиту полягало в наданні інформаційних та консультаційних послуг для комплексного аудиту ІТ-інфраструктури, ІТ-систем і систем інформаційної безпеки організації, оцінки поточного стану та надання рекомендацій щодо розвитку ІТ-інфраструктури з метою підвищення безпеки.

IT Аудит корпоративной сети

ІТ Аудит корпоративної мережі

Один з наших клієнтів, мережевий банк України з іноземним капіталом, звернувся до нас із запитом проведення аудиту корпоративної мережі і аналізу захищеності мережі, здійснення оптимізації побудови мережі, надання рекомендацій щодо сегментації і подальшого масштабування.

Миграция активного и сетевого оборудования в центре данных, оптимизация его инфраструктуры

Міграція активного і мережевого устаткування в центрі даних, оптимізація його інфраструктури

Один з українських банків звернувся до нас із запитом реорганізувати структуру банку, оптимізувати операційні та накладні витрати, здійснити реінжиніринг і перебудову ІТ-інфраструктури.

Кому потрібний аудит безпеки?

Компаніям, які бажають уникнути фінансових та репутаційних втрат, що прагнуть розвитку та успішної діяльності


Компаніям, які використовують корпоративні мережі, мають власний сайт, застосовують технології інтернет-платежів, здійснюють збирання та обробку персональних даних

Організаціям після інциденту, наприклад витоку даних, оновлення системи, перенесення даних, змін до законів про відповідність або впровадження нової системи в інфраструктуру

Вам також можуть бути цікаві такі послуги

Illustration

Тестування на проникнення

Змодельована атака ІТ-систем, використовуючи методи хакерів, щоб визначити вразливість систем, після чого можуть бути вжиті відповідні заходи захисту.
Дізнатись більше

Illustration

Моніторинг та захист
веб-ресурсу 24/7

Забезпечення безперебійної безпечної роботи веб-ресурсу, моніторинг його доступності 24/7 та усунення вразливостей для максимальної ефективності вашого бізнесу.

Illustration

Побудова та впровадження СУІБ

Побудова та впровадження системи інформаційної безпеки згідно з вимогами Постанови №95

Дізнатись більше

Що ви в результаті отримаєте ?

Замовити Аудит ІБ

Заповніть форму нижче, щоб зв'язатися із нашою командою.

В результаті проведення Аудиту безпеки IT інфраструктури від команди ESKA ви отримаєте оцінку стану захищеності вашої інфраструктури, а також рекомендації щодо усунення прогалин та вразливостей.
Ми виявимо всі прогалини в безпеці, перш ніж хакери зможуть їх використати.
Як результат Ви отримаєте:

  Оцінку виявлених уразливостей відповідно до їх ризику
  Рекомендації за якими ви зможете підвищити рівень захищеності своєї інфраструктури

Також ми підтримаємо вас у процесі впровадження змін.

Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.