Як правильно інвестувати в кібербезпеку: Стратегія та основні ризики

Як правильно інвестувати в кібербезпеку: Стратегія та основні ризики

Деякі підприємства наразі не усвідомлюють важливість інвестування в кібербезпеку. Одні з них намагаються економити кошти, але тим самим збільшують ризик стати жертвами кібератак. Інші компанії інвестують, але їхні рішення не використовуються повністю. Обидва підходи можуть призвести до фінансових втрат та неефективного захисту. Щоб максимізувати віддачу від інвестування в IT-інфраструктуру компанії, необхідно розуміти стратегічне значення таких витрат та правильно розподіляти бюджет, враховуючи конкретні потреби організації. Важливо підходити до цього процесу стратегічно, враховуючи основні ризики та загрози. У цій статті ми розглянемо професійні поради щодо стратегічного інвестування в кібербезпеку та найбільш ефективні стратегії цього напряму.

Чому так важливо інвестувати в кібербезпеку? 

Спостерігається значне зростання кількості кіберінцидентів у всьому світі, які залишають за собою слід руйнівних наслідків для численних організацій та мільйонів людей. Хакери посилюють свою співпрацю, формуючи великі злочинні групування, а також адаптуються до нових умов, пошуком нових можливостей, використанням складних моделей атак та штучного інтелекту. За останні кілька років було зафіксовано понад 3,660 тисячі кіберінцидентів, серед яких виділяються найгучніші випадки зламу та  витоку даних: 

23andMe: біотехнологічна корпорація 23andMe стала жертвою викрадення потенційно мільйонів наборів даних ДНК, що має серйозні наслідки для приватності і безпеки її клієнтів.

DarkBeam: ця кібератака призвела до викрадення понад 3,8 мільярда електронних скриньок користувачів, а також зібрання їх паролів. Такі дані можуть бути використані для різноманітних злочинних цілей, включаючи шахрайство, ідентифікаційну крадіжку, атаки на особисті дані та інші види кіберзлочинності.

eBay: Хакери вкрали логіни та паролі кількох співробітників eBay, а потім здійснили масштабний витік даних, вкравши особисту інформацію та паролі понад 145 мільйонів користувачів.

Yahoo: В одному з найбільших випадків витоку даних в історії, Yahoo оцінила, що хакери скомпрометували понад три мільярди акаунтів. Компанія в кінцевому підсумку заплатила 35 мільйонів доларів регуляторних штрафів і мусила надати майже 200 мільйонам людей послуги моніторингу кредиту та інші відшкодування на суму 117.5 мільйонів доларів.

Щоб не опинитися в списку "зламаних" організацій за 2024 рік та не витрачати значні суми на компенсації користувачам, ми радимо звернути увагу на кібербезпеку та ефективні стратегії інвестування в кібербезпеку. Такий підхід дозволить вашій компанії зменшити ризики потенційним кібератакам, забезпечити безпеку даних і захистити репутацію та ускладнити злам для кіберзлочинців.

Стратегії інвестування в кібербезпеку

Підхід до інвестицій компанії в безпеку її ІТ-інфраструктури має бути обґрунтованим і заснованим на детальній оцінці ризиків, з якими ваша організація може зіткнутися в найближчому майбутньому. Адаптація і гнучкість в підходах до захисту даних є ключовими в динамічному кіберпросторі. Далі ми детальніше розглянемо, як оцінити ваш бюджет на кібербезпеку і максимізувати ефективність інвестицій, зосередивши увагу на стратегії, що враховує основні ризики. Це не тільки допоможе захистити корпоративні та особисті дані, але й забезпечить вашому бізнесу стабільне майбутнє в цифровому світі. 

Одна з перших стратегій що ми розглянемо - стратегія Визначення пріоритетів на основі ризиків.

Визначення пріоритетів на основі ризиків 

Визначення пріоритетів на основі ризиків - це стратегічний підхід до управління кібербезпекою, який полягає в ідентифікації та оцінці потенційних загроз і вразливостей для вашої організації, а також в установленні пріоритетів для захисту від них. Цей підхід дозволяє ефективно розподілити ресурси та зосередити увагу на найбільш критичних аспектах безпеки.

Основні кроки в цій стратегії включають: 

 1. Ідентифікація активів: Визначення всіх цифрових активів вашої організації, таких як дані, програмне забезпечення, мережі, інфраструктура та інші ресурси.
 2. Оцінка загроз: Аналіз потенційних загроз, які можуть виникнути зовні і всередині організації, таких як хакерські атаки, витоки даних, соціальний інжиніринг тощо.
 3. Оцінка вразливостей: Виявлення слабких місць у вашій системі, через які можуть бути використані загрози для атаки.
 4. Оцінка наслідків: Визначення можливих наслідків в разі реалізації загрози або використання вразливості, таких як втрата даних, фінансові втрати, порушення законодавства тощо.
 5. Визначення пріоритетів: На основі оцінки загроз, вразливостей та наслідків встановлення пріоритетів для впровадження заходів забезпечення безпеки. Це означає визначення та надання пріоритету тим заходам, які найбільш ефективно захищають вашу організацію від найбільш серйозних загроз.

Загалом ця стратегія визначення пріоритетів на основі ризиків важлива для всіх видів організацій, особливо тих, які мають значну кількість цифрових активів. Наприклад, фінансові установи, медичні установи, торгові компанії та технологічні компанії - всі вони потребують цієї стратегії для ефективного управління кібербезпекою та захисту від потенційних загроз.

Оцінка вашого бюджету на кібербезпеку

Друга не менш важлива стратегія інвестування в безпеку IT-інфраструктури компанії буде стратегія оцінки вашого бюджету. Цей процес включає детальний аналіз ваших поточних витрат на кіберзахист, оцінку ефективності цих інвестицій, та ідентифікацію потенційних областей для покращення.

Кроки для оцінки бюджету на кібербезпеку:

 1. Визначення потреб у безпеці: Це може включати захист від специфічних загроз для вашої галузі, вимоги до дотримання нормативних актів, та потреби, пов'язані з цифровою трансформацією бізнесу.
 2. Аналіз поточних витрат: Проаналізуйте, куди наразі витрачаються ваші ресурси на кіберзахист. Це включає програмне забезпечення та апаратне забезпечення, послуги моніторингу та відповіді на інциденти, а також тренінги та освіту персоналу.
 3. Оцінка ефективності: Визначте, наскільки ефективно ваші поточні інвестиції в кібербезпеку допомагають зменшити ризики та захистити організацію. Оцінка включає аналіз інцидентів безпеки, що сталися, та оцінку відповідей на них.
 4. Ідентифікація прогалин: Виявіть будь-які прогалини в вашому захисті, які потребують додаткових витрат. Це може бути пов'язано зі змінами в загрозах, новими технологічними рішеннями або змінами в бізнес-процесах.
 5. Планування бюджету: Розробіть бюджет на кібербезпеку, який враховує ідентифіковані потреби та прогалини. Важливо забезпечити гнучкість бюджету для реагування на непередбачені загрози та можливості.
 6. Залучення керівництва: Забезпечте підтримку та залучення керівництва компанії, підкреслюючи значення інвестицій у кібербезпеку для захисту бізнесу та відповідності нормативним вимогам.
 7. Моніторинг та перегляд: Регулярно переглядайте та оновлюйте ваш бюджет на кіберзахист вашої внутрішньої IT-інфраструктури, враховуючи нові загрози, технологічні зміни, та ефективність реалізованих заходів.

Оцінка бюджету на кібербезпеку дозволяє не лише оптимізувати витрати, але й забезпечити, що ваша організація має необхідні ресурси для ефективного захисту від постійно змінюваних кіберзагроз.

Така стратегія дозволяє забезпечити необхідні ресурси для ефективного захисту від кіберзагроз, оптимізуючи витрати. Ключові кроки включають аналіз вимог безпеки, визначення потреб бізнесу, оцінку ризиків і вразливостей, встановлення бюджету та залучення зацікавлених сторін.

Бенчмаркінг інвестицій у кібербезпеку

Поряд з іншими стратегіями, не менш популярна - бенчмаркінг інвестицій у кібербезпеку. Ця стратегія дозволяє організаціям порівняти свої витрати на кіберзахист у зі стандартами галузі, нормами та практиками, надаючи цінну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Бенчмаркінг може включати аналіз бюджетів, ресурсів, стратегій, технологій та процесів управління ризиками, що використовуються порівняльними організаціями у вашій галузі.

Кроки для ефективного бенчмаркінгу інвестицій у кібербезпеку:

 1. Визначення метрик для порівняння: Виберіть відповідні метрики для порівняння, як-от відсоток бюджету ІТ, витрачений на безпеку інфраструктури, кількість спеціалістів з кібербезпеки в організації, або кількість інцидентів кібербезпеки на рік.
 2. Збір даних: Використовуйте галузеві звіти, дослідження, опитування та бенчмарки, щоб зібрати дані про витрати та практики інших організацій у вашій галузі.
 3. Аналіз та порівняння: Аналізуйте зібрані дані та порівняйте їх з вашими власними інвестиціями та практиками в кібербезпеці. Це допоможе ідентифікувати потенційні прогалини в безпеці, а також області, де можливо перевитрачання.
 4. Розробка плану вдосконалення: На основі отриманих висновків розробіть план дій для оптимізації інвестицій у кібербезпеку. Це може включати інвестування в нові технології, зміну стратегій або навчання персоналу.
 5. Залучення зовнішніх експертів: Розгляньте можливість залучення зовнішніх консультантів для незалежної оцінки вашої стратегії кібербезпеки та бенчмаркінгу. Вони можуть надати цінні поради та рекомендації для підвищення ефективності ваших інвестицій.
 6. Постійне оновлення: Кіберзагрози постійно еволюціонують, тому важливо регулярно переглядати та оновлювати ваші інвестиції в кібербезпеку, а також проводити бенчмаркінг, щоб залишатися в курсі галузевих тенденцій та найкращих практик.

Бенчмаркінг інвестицій у кібербезпеку допоможе вашій організації не тільки забезпечити належний захист від кіберзагроз, але й оптимізувати витрати, забезпечивши найкраще використання ресурсів. 

Навчання та підвищення обізнаності персоналу

Однією з ключових стратегій зміцнення вашої кібербезпеки є навчання та підвищення обізнаності вашого персоналу.

Чому це важливо? Людський фактор часто є найслабшою ланкою в системі кібербезпеки. Через неуважність або недостатню обізнаність співробітники можуть ненавмисно відкрити двері для кіберзлочинців. Регулярні тренінги та освітні програми допоможуть зменшити цей ризик, навчаючи персонал впізнавати та відповідати на потенційні загрози.

Які кроки радять вжити наші експерти ?

 1. Розробка програми навчання: Створіть комплексну програму, що містити основи кібербезпеки, актуальні загрози та кращі практики їх запобігання.
 2. Регулярні тренінги та оцінювання: Проводьте регулярні навчальні сесії та тестування знань для оцінки розуміння матеріалу співробітниками.
 3. Симуляція атак: Використовуйте симуляції фішингових атак та інших видів кібератак для практичного навчання персоналу в реальних умовах.
 4. Створення культури безпеки: Заохочуйте відкрите обговорення та обмін інформацією про загрози кібербезпеки в колективі, щоб підвищити загальну обізнаність та відповідальність.

Інвестування в навчання та підвищення обізнаності персоналу щодо кібербезпеки не тільки знижує ризик кібератак, але й сприяє створенню безпечного та стійкого до загроз цифрового середовища. Люди є найвразливішою ланкою в цифровому світі. Це відбувається миттєво: працівник недбало відкриває електронний лист, і вся ваша компанія зупиняється, що має тяжкі наслідки: зашифровані ІТ-системи, вимоги викупу, маніпуляції з даними та переривання процесів.

Навчання ESKA щодо кіберобізнаності демонструє вашим співробітникам, як розпізнавати потенційні загрози та боротися з ними. Освічений персонал — ваш перший і найважливіший бар'єр проти кіберзлочинності.

Впровадження систем моніторингу та аналізу загроз

Остання стратегія, яку ми хочемо детальніше розглянути, це - системи моніторингу та аналізу загроз. Ця стратегія дозволяє компаніям виявляти потенційні кібератаки на ранніх етапах, ще до того, як вони завдадуть шкоди бізнесу. Це означає, що ваш бізнес може оперативно реагувати на загрози, мінімізуючи потенційні втрати даних, часу та фінансові збитки.

Як запровадити ефективну систему моніторингу та аналізу загроз ?

 1. Виберіть відповідне рішення: Ринок пропонує багато варіантів рішень для моніторингу та аналізу, від базових до високоспеціалізованих. Важливо вибрати таке, що відповідає специфіці вашого бізнесу, галузі та інформаційному середовищу.
 2. Інтегруйте з іншими системами безпеки: Ефективність моніторингу та аналізу значно зростає, коли вони інтегровані з іншими системами кібербезпеки, такими як брандмауери, системи запобігання вторгненням та антивірусне програмне забезпечення.
 3. Налаштуйте автоматизацію: Використання автоматизованих інструментів для виявлення та реагування на загрози може значно підвищити швидкість та ефективність обробки інцидентів.

Ефективні системи моніторингу та аналізу загроз важливі для захисту від кіберзагроз і запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Вони допомагають зменшити ризик кібератак і підтримують довіру клієнтів та партнерів, забезпечуючи надійний захист їхніх даних.

Вигоди від правильного інвестування в кібербезпеку

Іноді люди, які приймають рішення щодо виділення бюджету на кібербезпеку, мають свої сумніви. Деякі вважають, що вона не має сенсу, оскільки вважають, що будь-які заходи будуть пройдені хакерами незалежно від того, які вони будуть. Інші можуть задумуватися, чому вони вкладають кошти в захист, якщо їх навіть не намагалися зламати?

Проте необхідно пам'ятати, що кібератаки можуть мати серйозні наслідки, включаючи припинення бізнесу, пошкодження репутації, втрату оперативного прибутку і необхідність відшкодування витрат та компенсації збитків клієнтам. Наприклад, недавно в Україні велика корпорація стала жертвою серйозної кібератаки, що призвело до припинення її діяльності і спричинило значні операційні та репутаційні втрати.

Ймовірність того, що ваша компанія може стати жертвою хакерської атаки, завжди існує, особливо в умовах постійно змінюючись кіберзагроз. Це може призвести до серйозних фінансових втрат, порушення законодавства про захист даних, а також до втрати довіри клієнтів та партнерів. Інвестування в кібербезпеку дозволяє зменшити цей ризик, забезпечуючи захист ваших цифрових активів та даних.

Тож роздивимось детальніше переваги правильного інвестування в кібербезпеку:

Зменшення ризиків втрати даних та порушення конфіденційності: Захищаючи чутливі дані клієнтів та корпоративну інформацію, ви не лише уникнете потенційних штрафів за порушення даних, а й збережете довіру вашої клієнтської бази.

Підвищення надійності та стійкості інформаційних систем: Вкладення в передові технології та практики кібербезпеки допомагають забезпечити безперебійну роботу ваших систем, знижуючи ймовірність втрати даних або часу через кіберінциденти.

Захист від репутаційних та фінансових втрат внаслідок кібератак: Кібератаки можуть не тільки призвести до безпосередніх фінансових збитків через втрату даних або викуп за зашифровану інформацію, але й робити шкоду репутації вашого бренду. Захист вашого бізнесу від таких атак є інвестицією в вашу майбутню успішність.

Виконання регуляторних вимог та нормативів щодо кібербезпеки: Сучасний регуляторний ландшафт вимагає від компаній дотримання строгих норм у сфері кібербезпеки. Правильні інвестиції дозволяють не лише уникнути штрафів за невиконання цих вимог, але й забезпечують підвищену готовність до захисту від майбутніх загроз.

Інвестування в кібербезпеку не є просто витратою; це стратегічна інвестиція в довгострокову безпеку, стабільність та успіх вашого бізнесу. Враховуючи зростаючу кіберзагрозу, недооцінка кібербезпеки може коштувати набагато дорожче, ніж інвестиції в її зміцнення сьогодні.

Оптимізація ROI Кібербезпеки

Враховуючи, що кожні витрати можна оптимізувати, рекомендується аналізувати різноманітні фактори та застосовувати стратегії, спрямовані на максимізацію вигод та ефективне використання ресурсів. Перш за все, важливо адекватно оцінювати потенційні загрози та ризики для компанії. Це допоможе виокремити найбільш критичні області, де потрібні пріоритетні заходи з кіберзахисту.

Після цього, інвестування в технології та рішення кібербезпеки, які найбільш ефективно вирішують ідентифіковані ризики, може значно підвищити ROI. Наприклад, використання сучасних систем моніторингу, захисту мережі та виявлення загроз може забезпечити швидке виявлення та відповідь на потенційні кібератаки.

Крім технологій, важливо інвестувати в навчання персоналу та розробку стратегій кібербезпеки. Навчені та обізнані співробітники можуть бути першою лінією оборони проти кіберзагроз, тому інвестування в їхню підготовку може принести значний ROI шляхом зменшення ризику людських помилок та інцидентів.

Узагальнюючи, оптимізація ROI в кібербезпеці вимагає комплексного підходу, який включає оцінку ризиків, вибір ефективних технологій та рішень, інвестування в навчання персоналу та розвиток стратегій. Правильно спланована та реалізована стратегія кібербезпеки може значно збільшити вартість для вашої компанії, забезпечуючи максимальний ROI.

Висновок 

Інвестування в кібербезпеку уже давно стало необхідною складовою діяльності будь-якого бізнесу. Кіберзагрози можуть стати серйозними викликами для будь-якої компанії, незалежно від її розміру чи галузі. Тому вкладання коштів у цю сферу виявляється невід'ємною частиною стратегії ефективного ризик-менеджменту, що гарантує захист бізнесу від потенційних хакерських атак.

Ключові стратегії інвестування в кібербезпеку, такі як визначення пріоритетів на основі ризиків, оцінка бюджету, навчання персоналу, використання спеціалізованих систем моніторингу та аналізу загроз, допомагають організаціям ефективно оптимізувати витрати і максимізувати прибуток від інвестицій у цю сферу. Ретельне планування та тестування реагування на можливі інциденти, а також використання бенчмаркінгу для порівняння з кращими практиками, допомагають компаніям стати більш стійкими до кіберзагроз і забезпечити безпеку своїм клієнтам і партнерам.

Інвестування в кібербезпеку приносить численні вигоди, включаючи зменшення ризику втрати даних і порушення конфіденційності, підвищення надійності і стійкості інформаційних систем, захист від репутаційних і фінансових втрат внаслідок кібератак, а також відповідність регуляторним вимогам та нормативам у сфері кібербезпеки. Таким чином, такий підхід є стратегічно важливим кроком для будь-якої компанії, яка прагне забезпечити стабільність та безпеку свого бізнесу.