Стандарти шифрування даних: Чому це так важливо для Бізнесу?

Стандарти шифрування даних: Чому це так важливо для Бізнесу?

Стандарти шифрування даних відіграють критичну роль у сфері бізнесу. Вони використовують складні криптографічні методи для перетворення інформації в нерозбірливий формат, недоступний без відповідних ключів або дозволу або запобігти кібератаці. Нагадаємо, що тільки за жовтень 2023 року був витік понад 867 мільйонів приватних даних по всьому світу. Тому розуміння цих стандартів є ключовим для забезпечення цілісності та конфіденційності цифрових даних, щоб уникнути потенційних кібератак та зберегти важливу інформацію в безпеці. 

Що таке шифрування даних?

Шифрування даних - це процес перетворення звичайного тексту (який називається "відкритий текст") в незрозумілий для незаконного отримання чи читання вид (який називається "шифр") за допомогою спеціального алгоритму та параметрів (які називаються "ключ"). Такий підхід дозволяє зберігати або передавати конфіденційну інформацію, забезпечуючи захист від несанкціонованого доступу.

Основна мета - захист від несанкціонованого доступу. Забезпечення безпеки важливо для збереження конфіденційності в інтернет-банкінгу, фінансових та медичних установах, юридичних фірмах і будь-яких інших компаніях, що утримують інтелектуальну власність, патенти або конфіденційні дані.

Розглянемо застосування шифрування даних на прикладі юридичної особи.

Наприклад, компанія «А» використовує шифрування даних у своєму онлайн-банкінгу, щоб захистити значну кількість конфіденційної фінансової інформації, що належить її клієнтам. Це реалізується як під час передачі даних, так і під час зберігання в базі даних компанії. Використання шифрування забезпечує конфіденційність фінансових операцій і знижує ризики кібератак. 

Чому шифрування даних таке важливе для бізнесу? 

Експерти ESKA відзначають, що існує декілька ключових причин, через які шифрування даних набуває великого значення для бізнес-сфери:

 1. Захист конфіденційності: захищає особисту та ділову інформацію, запобігаючи несанкціонованому доступу та використанню.
 2. Відповідність нормам: допомагає організаціям дотримуватися галузевих і юрисдикційних норм, уникаючи правових наслідків і зміцнюючи довіру.
 3. Запобігання несанкціонованому доступу: діє як надійний бар’єр проти несанкціонованого доступу, захищаючи від кіберзагроз і внутрішніх ризиків.
 4. Захист даних під час передавання: забезпечує безпеку даних під час передачі через мережі, що має вирішальне значення для онлайн-транзакцій і комунікацій.
 5. Пом’якшення впливу витоку даних: обмежує зловживання зламаними даними, оскільки зашифрований вміст залишається нечитабельним без ключа дешифрування.
 6. Захист від інсайдерських загроз: зменшує ризики, пов’язані з уповноваженим персоналом, гарантуючи, що вони не можуть зловживати або витікати конфіденційну інформацію.
 7. Довіра до цифрових транзакцій: створює довіру до онлайн-транзакцій, забезпечуючи конфіденційність і цілісність обмінюваної інформації.

Криптографія VS Шифрування даних

Криптографія:

Криптографія - це наука про захист інформації за допомогою математичних алгоритмів. Він містить різні методи, такі як: шифрування, цифрові підписи та автентифікація.

Призначення: забезпечує безпечний зв’язок, цілісність даних і автентифікацію в цифровому середовищі.  

Компоненти: включає симетричне та асиметричне шифрування, хешування та протоколи обміну ключами.

Приклад: цифрові підписи перевіряють автентичність електронних повідомлень, запевняючи, що відправник є тим, за кого себе видають.

Шифрування даних:

Шифрування даних — це спеціальне застосування криптографії, яке зосереджується на кодуванні інформації, щоб зробити її нечитабельной без належного ключа дешифрування.

Призначення: захищає конфіденційні дані під час зберігання або передачі, зберігаючи конфіденційність.

Компоненти: використовує алгоритми та ключі для перетворення звичайного тексту в зашифрований і навпаки.

Приклад: шифрування SSL/TLS захищає онлайн-зв’язок (наприклад, вебсайт банків), забезпечуючи шифрування конфіденційної інформації під час передачі.

Шифрування в кібербезпеці

У ваших даних містяться важливі відомості про ваш бізнес, клієнтів і співробітників. Хакери активно шукають таку цінну інформацію та використовують різноманітні методи від злому серверів до обману працівників, все для отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних даних, які згодом можна продати. Наслідки успішного порушення можуть бути катастрофічними. За останніми даними IBM, середня вартість витоку даних для компаній США становить 9,44 мільйона доларів.

Шифрування діє як потужний захист від потенційних небезпек і тяжких наслідків порушення даних. Тому шифрування файлів перед зберіганням або передачею стає вирішальним заходом у зниженні ризиків та захисту конфіденційної інформації компанії.

Стандарти шифрування даних

Шифрування даних важливе для безпеки та конфіденційності, але це лише один елемент в системі стандартів безпеки та відповідності. Для повноцінної безпеки важливо враховувати інші аспекти, такі як управління доступом, моніторинг подій, політики безпеки та відповідність до законодавства та стандартів. У цьому аспекті Compliance Consulting допомагає ефективно розробляти та впроваджувати систему безпеки.

Стандарти шифрування даних базуються на використання різних стандартів і алгоритмів для захисту конфіденційності інформації. За своєю суттю стандарти шифрування даних покладається на криптографічні алгоритми, ключі шифрування та безпечні протоколи, які працюють узгоджено, щоб створити та підтримувати безпечну структуру шифрування. Стандарти шифрування даних використовують різні алгоритми шифрування, такі як AES (Advanced Encryption Standard), RSA (Rivest-Shamir-Adleman), DES (Data Encryption Standard) та інші. 

DES

DES (Data Encryption Standard) - це стандарт шифрування даних, розроблений у 1970-х роках. DES використовує блочний шифр з 64-бітними блоками даних і 56-бітним ключем. Основною його відмінністю була висока швидкість обчислень для свого часу, що робило його популярним для захисту конфіденційної інформації.

Проте, з часом DES виявився вразливим до атак, особливо з використанням брутфорс методів через обмежену довжину ключа. З цієї причини, у більш сучасних системах DES зазвичай не використовується, і його застосовують тільки для історичних цілей. Його вдосконалена версія - Triple DES - використовується для підвищення рівня безпеки шляхом використання трьох ключів та трьох проходів шифрування.

Triple DES

Triple DES (3DES) - це вдосконалена версія стандарту шифрування DES (Data Encryption Standard). Основна відмінність між ними полягає в кількості раундів (етапів) шифрування.

У DES використовується 56-бітний ключ, і сам алгоритм використовує 16 раундів для шифрування даних. У Triple DES використовуються три ключі, і дані шифруються з використанням алгоритму DES тричі: спочатку шифрується, потім розшифровується, і в кінці знову шифрується. Це забезпечує вищий рівень безпеки порівняно з DES, оскільки використовується триваліший ключ (168 біт у загальному).

Triple DES був розроблений для забезпечення додаткового рівня безпеки під час переходу від DES до більш сучасних і надійних алгоритмів шифрування, таких як AES.

AES

AES (Advanced Encryption Standard) — сучасний стандарт шифрування, який вийшов на зміну DES та Triple DES. Основна різниця полягає в його значно вищій ефективності та безпеці. AES використовує більш довгі ключі (128, 192 або 256 біт), що робить його надійнішим перед атаками, ніж його попередники. Його використання рекомендується в широкому спектрі застосувань, включаючи захист інформації у банківській сфері, медицині, та інших областях, де забезпечення конфіденційності даних є критичним.

Вимоги до стандартів безпеки визначаються з метою забезпечення надійності, конфіденційності та доступності інформації в різних областях. Основні аспекти вимог до стандартів безпеки включають:

 1. Аутентифікація і авторизація: Стандарти безпеки повинні визначати ефективні механізми аутентифікації користувачів і систем, а також управління їх доступом до різних ресурсів.
 2. Шифрування даних: Вимоги до шифрування даних ставляться для захисту інформації в транзиті та стані спокою, що зменшує ризик несанкціонованого доступу.
 3. Фізична безпека: Визначення стандартів для захисту фізичного доступу до приміщень, обладнання та інфраструктури, які мають важливе значення для безпеки даних.
 4. Управління подіями та аудит: Вимоги до ведення журналів подій для моніторингу та аналізу подій, що відбуваються в системі, для виявлення потенційних загроз та інцидентів.
 5. Стійкість до атак: Вимоги до заходів безпеки, які гарантують стійкість системи до різних видів атак, включаючи віруси, хакерські атаки та інші загрози.
 6. Відповідність до законодавства: Забезпечення відповідності до відповідних законів та нормативів, таких як GDPR, HIPAA, або інших відомих стандартів безпеки в залежності від конкретної галузі.
 7. Управління ризиками: Встановлення механізмів для ідентифікації, оцінки та управління ризиками в системі, що дозволяє ефективно реагувати на можливі загрози безпеки.
 8. Навчання та освіта користувачів: Розробка політик безпеки та надання інструкцій для користувачів з метою забезпечення правильного використання та збереження конфіденційності інформації.

Ці вимоги стандартів безпеки допомагають створити цілісну та ефективну систему захисту даних в різних сферах діяльності.

Стандарти шифрування даних: операція "Буря в пустелі"

Одним із найпомітніших прикладів використання стандартів шифрування даних (DES) є його застосування під час операції «Буря в пустелі» під час війни в Перській затоці в 1991 році. У цей період армія США використовувала шифрування DES для захисту зв’язку та передачі конфіденційної інформації між різними військових частин і командувань.

У розпал активних військових дій безпечна передача даних була надзвичайно важливою. DES забезпечував надійне шифрування, запобігаючи потенційним спробам ворожих сил перехопити та розшифрувати важливі військові повідомлення. Це дало армії США перевагу в забезпеченні конфіденційності та цілісності інформації під час бою.

Стандарти шифрування даних і штучний інтелект

Штучний інтелект буде активно використовуватися для поліпшення ефективності та надійності стандартів шифрування даних в майбутньому. Експерти ESKA виокремили кілька гіпотез, як штучний інтелект може бути корисним у криптографії: 

 • Адаптивна криптографія:

Штучний інтелект можна використовувати для створення адаптивних криптографічних методів, які можуть динамічно реагувати на нові загрози та еволюцію обчислювальних можливостей.

 • Виявлення аномалії:

Технології машинного навчання можуть допомогти у виявленні аномальної поведінки в системі шифрування, сповіщаючи про можливі атаки або порушення безпеки.

 • Квантово-стійке шифрування:

ШІ може сприяти розробці нових квантово-стійких методів шифрування, готуючи DES до майбутніх викликів, пов’язаних з квантовими обчисленнями.

 • Створення інтелектуальних алгоритмів:

Розробка інтелектуальних алгоритмів шифрування з використанням ШІ може підвищити стійкість системи до сучасних і майбутніх методів злому.

 • Зменшення впливу людського фактора:

Автоматизовані рішення, що підтримуються ШІ, можуть зменшити вплив людського фактора на керування шифруванням, зменшуючи ймовірність помилок.

 • Боротьба з атаками Zero-Day:

Штучний інтелект може ефективно аналізувати нові загрози та допомагати створювати захист від атак “нульового дня”, забезпечуючи більш оперативну реакцію на унікальні методи атак.

Підсумовуючи, шифрування даних, засноване на криптографічних стандартах, відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки цифрової інформації. Ці стандарти, такі як стандарти шифрування даних (DES), не тільки зберігають конфіденційність і цілісність даних, але й служать надійним бар’єром для запобігання кібератакам.

Значення шифрування даних полягає не лише в захисті конфіденційності, але й у дотриманні нормативних стандартів, запобіганні витоку даних і зміцненні довіри з боку клієнтів і партнерів.Стандарти шифрування даних і штучний інтелектВимоги до стандартів безпеки