Моніторинг продуктивності додатків

Моніторинг продуктивності додатків

Корпоративні програми перетворюються на багаторівневі розподілені системи, що фізично працюють на хмарних серверах у різних центрах обробки даних та на різних континентах. Моніторинг цих складних систем є ємним завданням, яке необхідно вирішити для ведення бізнесу.

Моніторинг продуктивності додатків (APM) перевіряє продуктивність усіх додатків у системі відразу після інтеграції та приймає ці вимірювання за основу продуктивності. Будь-яке відхилення від цієї основи потім реєструється для вжиття відповідних заходів. На відміну від NPMD (моніторинг продуктивності мережі) рішення, що підходять для аналізу всієї інфраструктури, рішення APM зосереджені на обладнанні та помилках продуктивності у коді додатків.

Під час моніторингу продуктивності програми здійснюється оцінка:

 • Стану обладнання
 • Стану віртуальної машини
 • Стану віртуальної машини Java
 • Стану контейнера
 • Поводження додатків
 • Стану супутньої інфраструктури - бази даних, кеші, зовнішні веб-сервіси

Після початкового калібрування APM інтерпретує ці показники та співвідносить їх з результатами бізнес-операцій. Тут починається чаклунство.

Наступним кроком є ​​реагування на відхилення у цих показниках. Наприклад, якщо раніше транзакція займала в середньому 4 секунди, а потім цей час збільшився до 8 секунд, то система проаналізує внутрішні залежності, знайде елементи, відповідальні за збільшену затримку і надішле повідомлення відповідальній команді.

Деякі проблеми системи можуть бути вирішені автоматично - наприклад, шляхом додавання обчислювальної потужності при стрибку навантаження користувача.

Підсумовуючи функціональність APM:

 • Зібрати дані про продуктивність програми
 • Інтерпретувати ці дані з погляду ефективності бізнес-процесів
 • Порівняти ці дані з вихідними
 • Отримати контекстну інформацію про будь-які відхилення
 • Надіслати звіти про відхилення в роботі групі реагування