BCP (Business Continuity Plan) та DRP (Disaster Recovery Plan) - Сучасні підходи до Кібербезпеки та Бізнес-Захисту

BCP (Business Continuity Plan) та DRP (Disaster Recovery Plan) - Сучасні підходи до Кібербезпеки та Бізнес-Захисту

У світі швидких та складних кібератак, ретельна розробка та впровадження BCP та DRP стає визначальним фактором для збереження бізнес-стійкості та успіху. За останні роки спостерігається зростання кількості кіберзагроз на 30% щорічно, що підкреслює важливість впровадження ефективних заходів BCP та DRP.

Business Continuity Plan (BCP)

Business Continuity Plan (BCP) — це стратегічний план, спрямований на забезпечення неперервності діяльності організації в умовах будь-яких можливих небезпек та інцидентів. Основна мета BCP — це визначення процедур та ресурсів, які дозволяють організації продовжувати свою роботу чи відновлювати її якнайшвидше після виникнення подій, які можуть призвести до перерв у її діяльності. Це включає природні катастрофи, технологічні аварії, кібератаки, втрату ключового персоналу тощо.

Основні складові Business Continuity Plan:

 1. Аналіз ризиків: Визначення потенційних загроз та їх впливу на бізнес-процеси.
 2. Стратегії забезпечення неперервності: Розробка конкретних стратегій для уникнення або зменшення впливу ризиків.
 3. Визначення бізнес-критичних функцій: Встановлення основних процесів та послуг, які необхідно відновлювати в першу чергу.
 4. План відновлення: Розробка детальних планів для швидкого відновлення критичних функцій.
 5. Тестування та оновлення: Регулярне проведення вправ та оновлення стратегій відповідно до змін у бізнес-середовищі.

 Business Continuity Plan (BCP)  - це стратегічний план, спрямований на запобігання та зменшення впливу можливих інцидентів на бізнес-процеси. У контексті кібербезпеки, BCP фокусується на попередженні та підготовці до кібератак, розробці стратегій взаємодії зі змінами в роботі IT-систем та шляхами збереження критичних даних. 

Disaster Recovery Plan (DRP)

Disaster Recovery Plan (DRP) — це план дій, який визначає процедури та стратегії для відновлення інформаційних технологій після того, як сталася природна катастрофа чи інший серйозний інцидент, що може призвести до втрати даних та недоступності інфраструктури. DRP спрямований на забезпечення швидкого відновлення систем та відновлення діяльності після критичних подій.

Понад 60% компаній, які не мають ефективних DRP, втрачають більше 48 годин на відновлення послуг, що призводить до значної деградації їхньої діяльності.

Основні компоненти Disaster Recovery Plan:

 1. Аналіз та класифікація ризиків: Визначення можливих загроз та оцінка їхнього впливу.
 2. План відновлення технічних систем: Встановлення конкретних кроків для відновлення інфраструктури та програмного забезпечення.
 3. Безпека та відновлення даних: Забезпечення регулярного резервного копіювання даних та механізмів їх відновлення.
 4. Тестування та тренування: Регулярне проведення тренувань та тестувань для перевірки ефективності плану.
 5. Визначення ролей та відповідальності: Установлення обов'язків та повноважень персоналу під час відновлення.

DRP, навпаки, визначає процеси та процедури, спрямовані на швидке відновлення роботи після того, як інцидент вже відбувся. У кіберпросторі, DRP включає в себе відновлення доступу до систем, відновлення критичних функцій та роботу з резервними копіями даних.

DRP дозволяє не лише відновлювати технічні ресурси, але і захищати важливі дані від втрати чи пошкодження. DRP є необхідним елементом загальної стратегії кібербезпеки, яка допомагає підприємствам швидко та ефективно відновлюватися після інцидентів та забезпечує стійкість в умовах загроз кіберпростору.Підсумовуючи, DRP (План відновлення після інциденту) та BCP (План забезпечення безперебійності діяльності підприємства) — це насправді документи, що містять плани дій, які повинні бути в кожній компанії для реагування на різноманітні інциденти. Ці плани становлять окремі документи, відмінні від Incident Response Plan та розглядаються на більш високому рівні.

Відмінності між BCP та DRP: Технічний огляд

Поглибимося у технічні деталі, щоб розібратися у відмінностях між Business Continuity Plan (BCP) та Disaster Recovery Plan (DRP) і розкриємо, як вони співпрацюють для забезпечення стійкості та відновлення бізнес-процесів.

1. Акцент та орієнтація:

 1. BCP: Зосереджений на попередженні та підготовці до можливих інцидентів. Ставить перед собою завдання забезпечити безперебійну діяльність бізнесу під час кризи.
 2. DRP: Спрямований на швидке та ефективне відновлення інформаційних технологій та даних після виникнення інциденту.

2. Частота та регулярність використання:

 1. BCP: Застосовується в ситуаціях попередньої підготовки та відповіді на кризові ситуації. Перевіряється та оновлюється періодично.
 2. DRP: Використовується під час виникнення інциденту. Його активізація відбувається під час реальних кризових ситуацій.

3. Резервні системи та дані:

 1. BCP: Може використовувати гарячі, теплі чи холодні резервні системи, в залежності від критичності бізнес-процесів.
 2. DRP: Зазвичай передбачає використання холодних або гарячих резервних систем для оперативного відновлення.

4. Архівування даних:

 1. BCP: Використовує методи регулярного архівування даних для забезпечення їхньої цілісності та доступності.
 2. DRP: Фокусується на швидкому відновленні критичних даних в разі інциденту.

Розуміння цих технічних аспектів важливе для належної імплементації та взаємодії BCP та DRP в сучасному бізнес-середовищі. Обидва плани спільно створюють невидимий щит, який охоплює як попередження, так і ефективне відновлення в умовах кіберзагроз та інших інцидентів.

Кібербезпека: Об'єднання Business Continuity Plan (BCP) та Disaster Recovery Plan (DRP)

Середні фінансові втрати від кібератак становлять понад $1 мільйон, що демонструє значущі ризики для компаній без належного захисту. 

Об'єднуючи BCP та DRP, підприємство створює комплексний підхід до кібербезпеки. BCP дозволяє попереджати атаки та готуватися до можливих загроз, в той час як DRP гарантує швидке та ефективне відновлення в разі успішної кібератаки.

Об'єднання Business Continuity Plan (BCP) та Disaster Recovery Plan (DRP) створює ефективний механізм захисту та відновлення інфраструктури підприємства.

Business Continuity Plan: 

BCP визначається як стратегія, спрямована на попередження можливих атак та готовність до негативних сценаріїв. Завдяки цьому підходу, підприємство активно аналізує потенційні ризики, визначає критичні функції та розробляє стратегії для забезпечення безперебійності діяльності.

 1. Аналіз кіберзагроз: Визначення потенційних кіберзагроз та визначення їхнього впливу на бізнес-процеси.
 2. Визначення критичних функцій: Виокремлення ключових аспектів діяльності, які необхідно підтримувати в умовах кризи.
 3. Розробка стратегій відновлення: Створення ефективних стратегій для відновлення роботи в критичних умовах.
 4. Планування комунікацій: Розробка чіткого плану комунікацій для інформування стейкхолдерів під час кризи.

Disaster Recovery Plan: 

DRP, з іншого боку, спрямований на оперативне відновлення інформаційних технологій та даних після інцидентів. Цей план передбачає технічні аспекти відновлення та забезпечення безпеки під час цього процесу.

 1. Аналіз кіберзагроз та природних ризиків: Оцінка потенційних загроз, які можуть вплинути на інформаційні технології.
 2. Технічні аспекти відновлення: Визначення кроків та процедур для оперативного відновлення систем та даних.
 3. Безпека та відновлення даних: Забезпечення безпеки та цілісності даних під час процесу відновлення.
 4. Тестування та тренування: Регулярні тренування для перевірки ефективності DRP та корекція плану відновлення на основі результатів.

Взаємодія BCP і DRP: Синергія BCP та DRP полягає в тісній взаємодії цих стратегій для створення повноцінного, комплексного заходу з кіберзахисту. BCP передбачає попереднє визначення потенційних загроз та підготовку до них, тоді як DRP гарантує швидке та ефективне відновлення, якщо загроза реалізується.

Взаємодія цих підходів створює міцний щит, що охоплює як попередження, так і реагування на кіберзагрози. Організації, які об'єднують BCP та DRP, виявляються більш стійкими до викликів кіберпростору та готовими швидко відновлювати свою працездатність.

Кроки по Розробці BCP: Технічний Огляд

Розробка та впровадження Плану Забезпечення Неперервності Бізнесу (BCP) є ключовим етапом для забезпечення стійкості бізнесу в умовах негативних впливів. Ось загальний технічний огляд кроків, які слід враховувати:

 1. Аналіз Бізнес-Процесів:
 2. Ідентифікація критичних бізнес-процесів та їх взаємозв'язків.
 3. Визначення часового впливу перерв на роботу.
 4. Оцінка Ризиків та Загроз:
 5. Аналіз потенційних загроз і ризиків для бізнес-інфраструктури.
 6. Перевірка вразливостей та ідентифікація потенційних точок витоку даних.
 7. Створення Команди BCP:
 8. Формування команди, яка відповідає за розробку та впровадження BCP.
 9. Навчання персоналу щодо їхньої ролі в неперервності бізнесу.
 10. Розробка Планів Дій:
 11. Створення конкретних дій та процедур для кожного етапу відновлення.
 12. Визначення підходів до взаємодії з клієнтами та партнерами під час кризи.
 13. Тестування та Оновлення:
 14. Проведення регулярних вправ та симуляцій для перевірки ефективності BCP.
 15. Постійне оновлення планів з урахуванням нових технологій та змін у бізнес-процесах.

Кроки по Розробці DRP: Практичні Поради

Розробка Плану Відновлення після Інциденту (DRP) важлива для швидкого та ефективного відновлення бізнес-процесів після виникнення кризової ситуації. Ось практичні поради та кроки для створення оптимального DRP:

 1. Ідентифікація Загроз та Ризиків:
 2. Аналіз потенційних кіберзагроз та природних ризиків, що можуть вплинути на інфраструктуру.
 3. Оцінка рівня критичності для кожного ризику.
 4. Розробка Плану Відновлення Даних:
 5. Визначення методів регулярного архівування та зберігання даних.
 6. Створення механізмів швидкого відновлення критичних інформаційних ресурсів.
 7. Визначення Ролей та Відповідальності:
 8. Залучення персоналу до розробки DRP та визначення їхніх ролей під час інциденту.
 9. Навчання персоналу з використання інструментів відновлення та інших технічних аспектів DRP.
 10. Тестування та Симуляції:
 11. Регулярне проведення вправ та симуляцій для вивчення реального часу відновлення.
 12. Аналіз результатів тестів для подальшого вдосконалення DRP.
 13. Апдейт та Розширення:
 14. Постійне оновлення DRP відповідно до змін в бізнес-структурі та розширення його функціоналу для охоплення нових можливих інцидентів.

Успішна реалізація BCP і DRP: Кейс із телекомунікаційною компанією

Телекомунікаційну компанію, яка стала об'єктом кібератаки. Атака спричинила серйозні проблеми інфраструктурі оператора, і важливі аспекти його бізнесу були загрожені.

Сценарій:

Компанія, яка надає послуги зв'язку, оптового та роздрібного продажу мобільних послуг, стала жертвою розкрадання конфіденційної інформації клієнтів та паралізування ключових систем зв'язку. Внаслідок цього виникла загроза значної втрати клієнтів, а також припинення роботи компанії.

Проблеми, з якими стикається компанія:

 1. Втрата конфіденційної інформації: Зловмисники отримали доступ до бази даних клієнтів, використовуючи його для шахрайських схем та розсилок.
 2. Паралізація систем зв'язку: Атака призвела до відмови ключових систем, зупинивши мобільний зв'язок та доступ до інтернету для тисяч користувачів.

Як BCP і DRP допомогли вирішити ситуацію:

 1. Відновлення інфраструктури: DRP дозволив швидко відновити роботу систем зв'язку завдяки належно розробленому плану відновлення після інциденту.
 2. Захист від втрати даних: BCP передбачав систематичні резервні копії, що дозволило відновити важливі дані та конфіденційну інформацію.
 3. Швидке інформування клієнтів: За допомогою BCP вдалося організувати систему інформування клієнтів про ситуацію та заходи, прийняті для відновлення послуг.

Цей кейс показує, що відповідно розроблений BCP і DRP можуть врятувати бізнес від катастрофічних наслідків кібератаки, забезпечуючи швидке відновлення операцій та мінімізацію збитків.

Висновок: 

Середній показник кількості кіберзагроз, яким піддаються компанії, збільшився на 40% протягом останніх двох років. Створюючи комплексний підхід до кібербезпеки за допомогою BCP та DRP, компанії можуть ефективно захищати свою інфраструктуру та запобігати великим фінансовим та репутаційним втратам.