Аналіз переваг та ризиків при переході до хмарних послуг

Аналіз переваг та ризиків при переході до хмарних послуг

За останні десятиліття хмарні технології перетворилися з інноваційного концепту в стратегічний інструмент для розвитку бізнесу та оптимізації ІТ-інфраструктури. Зараз, їхня популярність не просто зростає – вони стають необхідністю для компаній, незалежно від їхнього масштабу та напряму діяльності. 

Згідно зі звітом Gartner, ринок хмарних послуг очікується зростати на 17% щорічно, до 2025 року. Це свідчить про постійний попит на інноваційні та високоефективні технології.

Багато великих компаній вже відзначилися успішним впровадженням хмарних технологій. Наприклад, Netflix використовує Amazon Web Services (AWS) для потокової передачі великого обсягу контенту, що дозволяє їм гнучко масштабувати обчислювальні ресурси відповідно до потреб користувачів.

Зростання популярності хмарних технологій пов'язане з їхньою універсальністю та спроможністю відповідати сучасним вимогам ринку. У цій статті ми дізнаємося про множину переваг, які надає хмарне обчислення, а також аспекти ризику його використання. Кожну з переваг та недоліків детально описано.

Що таке хмарні послуги?

Хмарні послуги – це високотехнологічні обчислювальні ресурси, які доступні через мережу Інтернет. Вони надають користувачам можливість зберігання, обробки та обміну даними без необхідності володіння та утриманням власної інфраструктури. Ідея полягає в тому, що дані та програми знаходяться не на локальних пристроях, а в "хмарі" – розподіленому об'єднанні серверів.

Що таке "хмара"?

В технічному визначенні "хмара" – це велика кількість обчислювальних ресурсів та сервісів, які надаються віддалено та координовано через Інтернет. Це концепція, що дозволяє користувачам звертатися до інформаційних та обчислювальних ресурсів, не прив'язуючись до конкретних машин чи пристроїв.

Приклади хмарних послуг:

  1. Інфраструктура як послуга (IaaS): Приклад – Amazon Web Services (AWS), яке надає доступ до обчислювальної потужності та зберігання даних в хмарі.
  2. Платформа як послуга (PaaS): Microsoft Azure – платформа, що дозволяє розробникам створювати, тестувати та розгортати додатки безпосередньо в хмарі.
  3. Програмне забезпечення як послуга (SaaS): Google Workspace або Microsoft 365 – це приклади хмарних пакетів програм, які надаються в онлайн-режимі.

Зростання популярності хмарних технологій пов'язане з їхньою універсальністю та спроможністю відповідати сучасним вимогам ринку. Перехід до хмарних послуг дозволяє підприємствам ефективно використовувати ресурси, підвищувати масштабованість та стійкість до змін, що робить цю технологію ключовою в сучасному цифровому ландшафті.

Переваги хмарної інфраструктури

1. Збереження Витрат:

Організації можуть економити витрати на апаратне забезпечення, програмне забезпечення та інфраструктуру. Постачальники хмарних послуг пропонують моделі ціноутворення "плати за використання", що дозволяє організаціям платити лише за те, що вони використовують. Також виявлено, що організації можуть заощадити до 50% витрат на ІТ, переходячи до хмари.

2. Масштабованість:

Здатність миттєво масштабувати інфраструктуру, додавати сервери або зменшувати їх кількість в залежності від попиту, дозволяє ефективно використовувати ресурси та заощаджувати кошти. Прикладом є Netflix, який використовує AWS для масштабування своєї інфраструктури в залежності від кількості користувачів, забезпечуючи стабільну роботу навіть при коливаннях в навантаженні.

3. Легкість Розгортання:

Постачальники хмарних послуг пропонують зручні опції розгортання, що дозволяє організаціям швидко розгортати свої додатки. Наприклад, Elastic Beanstalk від AWS дозволяє організаціям швидко розгортати та керувати своїми додатками, дозволяючи ІТ-командам фокусуватися на розробці додатків, а не на управлінні інфраструктурою.

4. Гнучкість:

Постачальники хмарних послуг пропонують гнучкі опції, що дозволяє організаціям вибирати тип послуг, які їм потрібні. Наприклад, GCP пропонує кілька видів обчислювальних послуг - віртуальні машини, контейнери та обчислення без сервера.

5. Висока Надійність:

Постачальники хмарних послуг пропонують опції високої доступності, що забезпечує неперервну доступність додатків 24/7 з відповідними метриками SLA.

6. Вибір Архітектури:

Різноманіття хмарних архітектур, таких як публічні, приватні та гібридні хмари, може бути адаптовано до конкретних потреб різних додатків. За допомогою інструментів автоматизації, таких як Інфраструктура як код (IaC) та постійна інтеграція/постійне впровадження (CI/CD), організації можуть спростити процес розгортання, управління та моніторингу додатків.

7. Покращена Безпека:

Використання інструментів хмари, звітів про аудит, технологій та навичок в галузі безпеки може значно підвищити рівень безпеки.

8. Відновлення:

Існують надійні та перевірені часом рішення для резервного копіювання даних, що гарантує доступність додатків у випадку відмов або порушень роботи. Організації можуть переходити до гібридних хмар або мультихмар, щоб розмістити критичні застосунки та системи, необхідні для операцій бізнесу як запасний план.

9. Бізнес комунікації

Хмарні додатки можуть сприяти співпраці між командами та відділами, полегшуючи процеси роботи та скорочуючи час на прийняття рішень, створення дизайну та тестування впровадження продукту.

Ми підготували вебінар на тему Захист хмарних середовищ, де наш CISO, Максим Сипко розглядає стратегії, рішення та найкращі методи захисту хмари. Отримати запис вебінару можна за посиланням - https://eska.global/events/webinar-cloud-security

Експерти від компанії ESKA зазначають ще кілька значущих переваг міграції в хмару з точки зору інформаційної безпеки, які були особливо корисні для наших клієнтів, що вже здійснили перехід до хмарних технологій:

1. Фреймворки. 

Хмарні послуги пропонують фреймворки з кібербезпеки та стандарти з налаштування безпеки, що дозволяє легко та ефективно забезпечувати безпеку не лише у публічних хмарах, а й узагальнено для всієї інфраструктури. Використання готових інструментів у публічних клаудах дозволяє миттєво впроваджувати найновіші засоби кіберзахисту, роблячи роботу з даними ще надійнішою та зручнішою.

2. Переналаштовані контролі безпеки

Переналаштовані контролі безпеки забезпечують надійний захист не лише для управління клаудами, але й для взагалі всієї інфраструктури. Інтеграція вбудованих інструментів робить використання хмарних послуг ще простіше та надійніше.

3. Легше проходження аудитів на відповідність

Перевага з точки зору комплаєнсу полягає в тому, що впровадження хмарних послуг робить процес отримання сертифікацій та проходження аудитів на відповідність стандартам безпеки набагато простішим та економічно вигіднішим. Значна частина процесів вже вбудована в публічних хмарах, що сертифіковані, що автоматично задовольняє більшість вимог до аудиту в області безпеки. Існуючі сертифікати публічних хмар можуть значно полегшити проходження комплаєнс-аудитів, забезпечуючи організації ефективний та високоякісний рівень безпеки відповідно до встановлених стандартів.

Ризики переходу до хмарних послуг:

1. Безпека Даних:

Хмарні постачальники зберігають дані на віддалених серверах. Організації хвилюються, що вони можуть не мати повного контролю над своїми даними, і вони шукають впевненості, як їхні дані захищені від несанкціонованого доступу.

2. Управління Ідентифікацією та доступом:

Організації мають чіткий огляд того, як користувачі отримують доступ до ресурсів та як управляється управління, правами та привілеями. Проте в хмарі потрібна впевненість, що лише авторизовані користувачі мають доступ до призначених ресурсів, а облікові записи адміністраторів захищені та контролюються. 

Згідно з дослідженням від Delinea, 74% порушень даних пов'язані зі зловживанням привілеїв доступу. Для вирішення цих викликів деякі організації віддають перевагу відходженню від індивідуальних рішень у сфері IAM на користь комерційних рішень у галузі, наприклад - PAM 

3. Передача даних та Обмеження пропускної здатності:

Міграція великого обсягу даних до хмари може бути часовою та обмеженою пропускною здатністю мережі. Завантаження або завантаження значних обсягів даних через Інтернет може стати ланкою, особливо в умовах обмеженої мережевої інфраструктури.

4. Відповідність:

Організації повинні дотримуватися різних регуляцій та стандартів, таких як GDPR, HIPAA, PCI-DSS та інші. Хмарові постачальники можуть надавати засоби відповідності, але організації повинні забезпечити повну відповідність.

5. Управління ключами:

Недостатнє управління конфігурацією та неправильне керування сертифікатами може призвести до серйозних наслідків. Ретельне вивчення та впровадження кращих практик, таких як централізоване керування, автоматизоване керування сертифікатами, безпечне керування ключами та управління відповідністю, може допомогти подолати ці труднощі та забезпечити безпеку цифрових комунікацій у хмарі.

6. Безпека Додатків:

Додатки, які працюють у хмарі, піддаються тим же традиційним атакам, що й поза хмарою. Рекомендується розглядати перехід до хмари як можливість створення програми DevSecOps для забезпечення безпеки нових або перероблених додатків від відомих атак.

Хоча перехід до хмарних послуг відкриває широкі перспективи, важливо бути обізнаним із ризиками та вживати заходів для їх мінімізації.

Які пріоритети хмарного аудиту?

Які пріоритети хмарного аудиту?

Щодо відповідності, IT-аудитори мають перевірити відповідність хмарного середовища організації відповідно до законів і стандартів, таких як GDPR та HIPAA. Важливо впроваджувати ефективні контролі захисту та конфіденційності даних, зокрема шифрування та контроль доступу.

Конфіденційність даних потребує уваги до контролів хмарового постачальника та політик організації. Необхідно правильно класифікувати дані та застосовувати відповідні контролі для їх захисту. Управління постачальниками є ключовим аспектом, і аудитори повинні гарантувати належні контролі для зменшення ризиків. Моніторинг продуктивності, термінів контракту та стратегій виходу є обов'язковим.

 Як захистити дані при міграції до хмари? 

Хмарні технології принесли численні переваги, але важливо враховувати аспекти безпеки. За даними статистики, за 2023 рік обсяг порушень даних зрос на 47%, наголошуючи на важливості ефективного захисту. Захист даних включає шифрування, відповідність стандартам та ефективне реагування на інциденти. Регулярний моніторинг, автоматизація та керування ідентифікацією грають ключову роль в забезпеченні безпеки та конфіденційності інформації у хмарному середовищі.  

Приклади застосування:

Використовуючи інформацію з фреймворку, що доступна в публічному доступі, можна розробити та запровадити ефективну політику безпеки для організації. Наприклад, якщо фреймворк надає рекомендації щодо керування ідентифікацією та доступом в хмарному середовищі, можна розробити політику керування доступом, яка враховує ці рекомендації.

При розробці політики безпеки можна детально описати правила та обмеження доступу до хмарних ресурсів. Наприклад, визначити, які облікові записи мають доступ до конкретних сервісів, а також які привілеї та обмеження встановлені для користувачів.

Після впровадження політики безпеки, фреймворк може бути використаний для проходження аудиту згідно з визначеними стандартами, такими як SOC 2. За допомогою інструментів та рекомендацій, які надає фреймворк, можна перевірити відповідність заходів безпеки з вимогами стандарту та визначити можливі області для поліпшення.

Такий підхід дозволяє ефективно використовувати інформацію з фреймворку для розробки та впровадження політики безпеки в хмарному середовищі, а також гарантує, що організація відповідає високим стандартам безпеки під час аудиту.

Висновок

У ході аналізу переваг хмарних послуг слід відзначити значущий ріст масштабованості, зменшення витрат, поліпшення співпраці та гнучкість для співробітників. Зменшення капітальних витрат, яке дозволяє хмарне середовище, може бути ключовим чинником для ефективного бізнесу.

Однак важливо враховувати й ризики. Питання безпеки, конфіденційності та управління даними є серйозними аспектами переходу до хмари. Організація повинна ретельно оцінити можливі загрози та прийняти ефективні заходи для їх запобігання.

Рекомендації для організацій, які планують перейти до хмарних послуг, включають детальний аналіз потреб бізнесу та вибір оптимального хмарного середовища. Також, слід враховувати власні потреби з безпеки та дотримання стандартів. Важливо планувати процес міграції та надавати співробітникам достатню підготовку для роботи в новому середовищі.

Іншим важливим аспектом є укладення чітких угод з постачальниками хмарних послуг, визначення відповідальності та гарантій щодо якості обслуговування. З цільовою орієнтацією на долгостроковий успіх, організації можуть успішно використовувати хмарні технології, оптимізуючі свою інфраструктуру та забезпечуючи конкурентні переваги.